Voćni rasadnik Kalem Plus - Voćne sadnice svih vrsta sa garancijom kvaliteta
Voćne Sadnice - Voćni Rasadnik
KalemPlus


JABUKA

Sorta

Podloga

Vreme zrenja

Slika


Ajdared


M-9, MM-106


Sredina oktobra


Jonagold


M-26


Sredina septembra


Rajders


M-9, M-26


Sredina septembraGrenismit


M-9, M-26


Sredina oktobraZlatni delišes


M-9, MM-106


Sredina septembra

Red Cif

MM-106

Sredina oktobra


Budimka

M-9, M-26

II polovina jula


Crveni delišes
MM-106  Sredina septembra

Gala

M-9, M-26

II polovina jula

 

 

ŠLJIVA

Sorta

Podloga

Vreme zrenja

Slika

Čačanska rana

anarika

Sredina jula


Čačanska lepotica

anarika

Kraj jula


Čačanska rodna

anarika

Kraj avgusta


Stenlej

anarika

Početak septembra


 

 

KRUŠKA

Sorta

Podloga

Vreme zrenja

Slika


Viljamovka


Divljakruška


Kraj avgusta


Butira


Divlja kruška

 

Sredina avgusta

Kaluđerka


Divlja kruška, Dunja MA

Početak oktobraAbate fetel


Divlja kruška

 

Kraj Semptembra
Julska šarena


Divlja kruška

 

Sredina Jula

J
ulska lepotica


DunjaMA

 

Sredina Jula

Santa Marija


Divlja kruška, Dunja MA

Kraj oktobra


 

 

BRESKVA

Sorta

Podloga

Vreme zrenja

Slika

Red heven


Vinogradarska breskva

Početak avgusta

Diksired


Vinogradarska breskva

Početak juna

Springold


Vinogradarska breskva

Kraj juna

Vinogradarska breskva


Izdanak

Sredina jula

FantasiaVinogradarskaKraj Jula
KaldeziVinogradarskaKraj Jula

Meni
Statistika