Voćni rasadnik Kalem Plus - Voćne sadnice svih vrsta sa garancijom kvaliteta
Voćne Sadnice - Voćni Rasadnik
KalemPlus

LEŠNIK STABLAŠICA

Sorta

Podloga

Vreme zrenja

Slika

Istarski dugi

Mečja leska Kraj avgusta Vidi sliku

Halski džin

Mečja leska Kraj avgusta Vidi sliku

Tonda gentile romana

Mečja leska Kraj avgusta Vidi sliku

Meni
Statistika